slidebg1slidebg1slidebg1

החלה הזמנת פעילויות לשנת הלימודים תשע"ח

פעילויות, הרצאות והצגות בנושא לבתי הספר, ילדים נוער ומבוגרים!

תרמו עכשיו למדרשה לידע המקדש!

היו שותפים ותרמו להמשך פעילות המדרשה בארץ ובעולם. בזכותכם נוכל להפיץ עוד יותר את דבר המקדש לעם ישראל!

הרצאות לקראת חודש אלול והימים הנוראים

הכנה מצויינת לקראת יום הכיפורים. ההרצאות מלוות בסרטונים ובמצגות מרהיבות. מתאים במיוחד לקהילות ולבתי כנסת