slidebg1slidebg1slidebg1

החלה הזמנת פעילויות לחודש כסלו ולקראת חנוכה

פעילויות, הרצאות והצגות בנושא המנורה, שמן הזית וסיפור חנוכה. בהתאמה של מגוון תכנים ופעילויות לבתי הספר, ילדים נוער ומבוגרים!

תרמו עכשיו למדרשה לידע המקדש!

היו שותפים ותרמו להמשך פעילות המדרשה בארץ ובעולם. בזכותכם נוכל להפיץ עוד יותר את דבר המקדש לעם ישראל!

הרצאות מרתקות לקראת חנוכה

ההרצאות מלוות בסרטונים ובמצגות מרהיבות. מתאים במיוחד לקהילות ולבתי כנסת