Image converted using ifftoany

מחצית השקל:

 

הידעת?

על פי פסיקת חלק מן הפוסקים ניתן לקיים כיום את מצוות מחצית השקל מדאורייתא.

באפשרותך לתרום 'מחצית השקל' ולקבל את מטבע היובל.

תגמולי מטבע היובל ישמשו לקיום תרגולי המקדש, הכנות מעשיות לבית המקדש ולהמשך חיזוק תודעת המקדש בעם ישראל.