IMG_6397

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מסיבת סידור:

 "והתפללו אל ה‘ דרך העיר אשר בחרת בה, והבית, אשר בניתי לשמך ושמעת... את תפילתם“ (מלכים א, ח‘,מ“ד-מ“ח)

המדרשה לידע המקדש מציעה פעילות חווייתית העוסקת בקשר המיוחד בין המקדש לתפילה.

במהלך היום יעברו התלמידים בשלוש תחנות שידמו חלקים שונים במקדש. בסופה של הפעילות יתקיים כינוס של כלל הילדים, בו תוצג הצגה מסכמת קצרה ונכין יחדיו את הקטורת. הפעילות מתקיימת בבית הספר.

מחיר הפעילות:

עד מאה תלמידים - 2200 ש"ח

(כל תלמיד נוסף - 22 ש"ח)

*תתכן תוספת הובלה למקומות מרוחקים

 
 

 

תחנות בפעילות:

הר המוריה:

משחק אינטראקטיבי ממוחשב משולב חידות בו נבין מדוע המקדש הוא מקום התפילה הטוב ביותר, ולמה אנו מתפללים לכיוון ירושלים.

העזרה:

”והשב כהנים לעבודתם“ - בתחנה זו נכין יצירה הממחישה את עבודת הכהנים בעזרה.

הקודש וקודש הקדשים:

בתחנה נצפה בתערוכת כלי המקדש, חלקם בגודלם הטבעי. נלמד על  השפע החומרי מהשולחן והתפילה לשלום מהארון ועל עוד בקשות הנלמדות מהכלים.