ot4m2koz

פעילויות לבתי ספר יסודיים:

ירושלים באור המקדש: בית הספר הופך ליום אחד לירושלים הקדומה, במגוון תחנות וסדנאות.

תכנית בר/בת מצווה כיתתית: סדנאות ולימוד על המקדש בהקשר לבר/בת המצווה, בהתאמה אישית.

בעקבות הכהן הגדול: פעילות הכנה לקראת יום הכיפורים בה יכירו הילדים את עבודת הכהן הגדול ואת משמעות היום בבית המקדש.

משחק שלטים: חידון אינטראקטיבי רב משתתפים מותאם אישית המופעל באמצעות שלטים דיגיטליים הניתנים לכל תלמיד.

המשכן וכליו: הכרות מעמיקה עם מבנה המשכן בליווי דגם, לימוד על בגדי הכהונה וחידון אינטראקטיבי.

בנה את המשכן: תכנית ללימוד על המשכן, כליו ובגדי הכהונה - תוך בניית דגם משכן עם המשתתפים.

תערוכת כלי המקדש: תערוכה של כלי המקדש בגודל אמיתי.

בניית דגם המקדש: בניית דגם ענק של בית המקדש בשיתוף התלמידים.

מסיבת חומש: תכנית חווייתית בסימן 'על שלושה דברים העולם עומד'. הצגה, תחנות ומיצג 'מעמד הר סיני' לסיכום.

מסיבת סידור: מגוון תחנות והפעלות על הקשר בין המקדש למקדש מעט, ועל חשיבות התפילה לכיוון ירושלים ובבית המקדש.

המרוץ לפסח: תכנית על העליה לרגל והפסח במקדש.

פעילות "שימו שמן" לחנוכה: תחנות והפעלות מגוונות בנושא חנוכה והמקדש.