מזההמאמרים

אבן השתיה

אבן השתיה היא האבן שממנה נוצר העולם כולו ושעליה נבנה בית המקדש.

עוד לפני ימי הבריאה, נוצר העולם. על פי המדרש, כל העולם כולו נמתח "מאבן השתיה תחילה". 'אבן השתיה' נקראת כך כיון שמשמעות המילה 'שתיה' היא יסוד, תשתית. כלומר אבן השתיה היא יסוד העולם כולו.

מקום האבן, על פי הדעה הרווחת, הוא במקום שבו נבנה קודש הקודשים. על אבן זו, הקטיר הכהן הגדול את הקטורת ביום הכיפורים בין בדי ארון הברית. בבית שני, בהעדר הארון, הניח הכהן הגדול את המחתה על אבן השתיה עצמה.

אבן השתיה קיימת עד ימינו תחת 'כיפת הסלע' ומידתה היום שנים עשר על חמשה עשר מטרים, גובהה כשני מטרים מעל הרצפה. לעומת זאת בקודש הקודשים שטחה המגולה היה שלוש אצבעות גובה.