מזההמאמרים

אבן השתיה

אבני החושן הם שתים עשרה אבנים טובות הקבועות בחושן שלובש הכהן הגדול. האבנים נקבעו בתוך משבצות זהב ובטורים ישרים. באמצעות האותיות שעל אבנים היה הכהן הגדול מקבל מענה שמימי אודות שאלות מרכזיות בהנהגת  עם ישראל. על כל אחד מהאבנים רשום אחד משמות שבטי ישראל, כאשר על האבן הראשונה נמצאים גם שמות האבות 'אברהם, יצחק ויעקב' יחד עם 'ראובן', ובאבן האחרונה 'שבטי י'ה' כדי להשלים את כל אותיות הא"ב למטרת השאילה באורים ותומים.

שמות האבנים והשבט הכתוב עליהם: ראובן - אודם. שמעון - פטדה. לוי - ברקת. יהודה - נפך. יששכר - ספיר. זבולון - יהלום. דן - לשם. גד - שבו. נפתלי - אחלמה.  אשר - תרשיש. יוסף - שוהם. בנימין - ישפה.