OLYMPUS DIGITAL CAMERA

תערוכה ניידת לילדי הגן

פעילות חוויתית בה ילמדו הילדים על הכלים  השונים הנמצאים בהיכל, יפגשו את המנורה ואת שולחן לחם הפנים, יתנסו בהקטרת הקטורת בעזרת המחתה על מזבח הזהב, יבחנו את מבנה ארון הברית וישירו שירים על הכלים ועל בית המקדש. עד סוף התחנה ידעו הילדים אילו כלים היו בתוך ההיכל, מה המבנה שלהם, מדוע ואיך נבנו כך. 

ישנה אפשרות להוסיף לפעילות זו עוד סדנאות מרשימת הסדנאות.