מזההמאמרים

שם המושג

בגדי הכהונה הם הבגדים אותם לובשים הכוהנים בעת עבודתם במקדש.

שלשה מיני בגדי כהונה נזכרים בהלכה:

  • בגדי כהן הדיוט שאותם לובש כל הכהנים: כותונת, מכנסיים, מגבעת ואבנט.
  • בגדי זהב, שאותם הכהן הגדול לובש בנוסף לארבעת הבגדים של הכהן ההדיוט: מעיל, אפוד, חושן וציץ.
  • בגדי לבן, שאותם לבש הכהן הגדול ביום הכיפורים.