מזההמאמרים

עזרת ישראל

מקום בעזרה המיועד לאדם מישראל הנכנס למקדש. חלק ראשון מ4 חלקים של העזרה המקודשת, בו ישראל טהורים נכנסים ומתפללים ללא כל הגבלות. קדושת עזרת ישראל נחשבת כקדושת העזרה, ולכן מחוסר כיפורים וטמא אין נכנסים לשם, והנכנס לשם חייב כרת. וכן אסור להיכנס לכל אדם, בין כהן ובין ישראל כשהוא פרוע ראש, שתוי או קרוע בגדים.