מזההמאמרים

מצנפת

אחד משמונה בגדי כהן גדול. המצנפת היא כמין כובע של הכהן גדול העשויה מבד פשתן באורך שש עשרה אמה. בגד זה מיוחד לכהן גדול בצורתו ובגודלו, בעוד שלכהן הדיוט היה מגבעת. המצנפת ארוכה שש עשרה אמה ומלפפים אותה על ראשו של הכהן הגדול, כמו שמלפפים תחבושת על הבשר, כלומר שמגלגלים את הבד סביב ראשו של הכהן הגדול, וכנראה שהיו מייצבים את המצנפת על ידי תפירה לקבלת צורה אחידה. אמרו חז"ל ששיער הכהן הגדול היה נראה בין הציץ למצנפת, כלומר: שבמקום זה היה מניח תפילין של ראש, מכאן נמצאנו למדים שהמצנפת אינה יורדת על מצחו של הכהן הגדול, אלא מתחילה לפחות בתחילת מצחו.