מזההמאמרים

מעיל

אחד מבגדי הזהב של הכהן הגדול. המעיל עשוי צמר צבוע תכלת מעשה אורג, כל חוט ממנו מורכב משנים עשר חוטים קטנים. מקום כניסת הראש עגול וארוג סביבו (מעין מכפלת) כדי שהמעיל לא יקרע, ובשולי למטה פעמונים ורימונים. יש אומרים שהמעיל הוא כמין חלוק כדוגמת הכתונת, בראשו יש פתח סביב הצוואר, ולפתח מכפלת. ויש אומרים שהמעיל הוא בגד המקיף את הגוף כולו מהצוואר ולמטה ללא שרוולים ופתוח למעלה סביב לצוואר, כאשר מסביב לצוואר ארוג היטב כדי שלא יקרע, ומהצוואר ולמטה עד הרגלים פתוח. ויש אומרים שהמעיל הוא כעין טלית קטן שבמרכזו פתח סביב הצוואר ארוג הפתח כדי שלא יקרע, כאשר המעיל נופל מלפני הכהן ומאחריו עד למטה, ומצדיו נופלים מעט מין המעיל ללא שרוולים.  הפעמונים עשויים זהב כצורת זגין וענבלים כפעמוני ימינו, מספרם שבעים ושנים: שלושים וששה מצד אחד ועוד שלושים וששה מצד שני. הרימונים הם קישוטים בשולי המעיל כדוגמת הרימון, עשויים מתכלת, ארגמן ותולעת- שני, כל מין מורכב משמונה חוטים קטנים, כך שסך הכל חוט אחד מורכב מעשרים וארבעה חוטים קטנים. יש אומרים שבשולי המעיל היו מסודרים זה לצד זה פעמון ורימון ושוב פעמון ורימון וחוזר חלילה. ויש אומרים שהפעמונים היו בתוך הרימונים.