מגבעת

מגבעת

מזההמאמרים

מגבעת

אחד מארבעת בגדי כהן הדיוט הוא בגד הנקרא 'מגבעת' והוא כעין כובע בראש כהן הדיוט המקביל למצנפת בראש כהן גדול.המגבעת עשויה מרצועת בד לבן ארוך שש עשרה אמה הלופף מלמטה למעלה. יש אומרים שאין הבדל בין המגבעת למצנפת של הכהן הגדול, אלא שלפעמים נקראת כך, ופעמים נקראת כך. יש אומרים שהמגבעת קצרה מהמצנפת וגם שונה מאופן הלפיפה, והיא כעין כובע צר למעלה.