מזההמאמרים

לשכת השמנים

'לשכת בית שמניה' או - 'לשכת השמנים' היא אחת מארבע הלשכות שהיו בעזרת הנשים, ובה אכסנו את השמן ואת היין לעבודת המקדש.

 שמן הזית שימש לעבודות שונות בבית המקדש. בשמן השתמשו להדלקת המנורה בהיכל ולהכנת קרבן המנחה. 

ביין השתמשו כדי לקיים את ניסוך היין, אחת מהפעולות שנעשו באופן יומיומי במקדש.

הלשכה נקראה על שם השמן ולא על שם היין משום שהשמן היה מצרך יקר וחשוב יותר מהיין באותה התקופה!

השמנים צריכים להיות טהורים וחתומים על מנת שיהיה אפשר להשתמש בהם לעבודות המקדש.

ככל הנראה, הוכנו גם כדים קטנים עם 'מנה יומית' כפי שנמצא בתקופת החשמונאים. כדים אלו, כשאר הכדים שבלשכה לא היו 'כלי שרת' על מנת שהשמן לא יפסל בלינה. מכדים אלו היו מעבירים את השמן לכדים קטנים יותר המכילים כמות של נר אחד. כדים אלו ניו כלי שרת שקידשו את השמן.