מזההמאמרים

לשכת העצים

לשכת העצים היא אחת מארבע הלשכות שהיו בעזרת הנשים. בלשכת העצים הכינו את עצי המערכה, העצים שיועלו על המזבח.

בלשכה עבדו כהנים בעלי מומים שנאסר עליהם לעבוד בחלקים האחרים של בית המקדש. תפקידם היה לבדוק את העצים, ולהוציא את העצים המעופשים והנגועים בתולעים.

בבית המקדש אפילו העצים שנשרפים חייבים להיות מושלמים וללא תולעים. וכמו שהם צריכים להיות נקיים וללא פגם, כך גם אנו צריכים להיות נקיים וטהורים כשמגיעים לבית המקדש.

כל סוגי העצים כשרים לעצי המערכה, מלבד הזית והגפן. אסור להשתמש בהם משום שפירותיהם חשובים, ואסור לגדוע אותם. סיבה נוספת היא שעצים אלו אינם בוערים יפה ומעלים עשן רב, דבר שאינו מכובד לבית המקדש.

בראשית ימי הבית השני, הארץ היתה שוממה. כל עציה נעקרו על ידי האויבים. באותה עת תיקנו להביא למקדש נדבת עצים למערכה ועימה קרבן, הנקרא 'קרבן העצים'. היום האחרון לכריתת העצים למערכה הוא ט"ו באב בכל שנה, כיוון שמתאריך זה החמה אינה מיבשת את העצים הכרותים ונכנסים בהם תולעים- הפוסלים אותם למזבח.