מזההמאמרים

לשכת הנזירים

לשכת הנזירים היא אחת מארבע הלשכות שהיו בעזרת הנשים.

נזיר הוא אדם המקבל על עצמו בנדר לא לשתות יין ולא לאכול מתוצרי הגפן, לא להסתפר ולא להיטמא למת למשך תקופה מסוימת.

כאשר נגמרת תקופת הנזירות, הנזיר חייב להיטהר ולהגיע אל בית המקדש כדי להקריב את קרבן הנזיר. הנזיר היה מביא שלושה קרבנות: חטאת, עולה ושלמים, ובנוסף סל מצות סולת. הקרבן בושל בלשכת הנזירים, בתוך דוד שהיה מוצב שם. הנזיר צריך לגלח את כל שערות גופו, ואותן הוא משליך לאש שבערה מתחת לדוד.

ללשכת הנזירים ככל הלשכות בעזרת הנשים גג פתוח לשמים, כדי שריח השער השרוף יצא החוצה והלשכה תהיה מאווררת.

בימינו, באין בית מקדש לא ניתן לסיים את תקופת הנזירות, ולכן מקובל שלא לנדור נדר זה.