מזההמאמרים

בגדי לבן

את העבודות המיוחדות ליום הכיפורים היה הכהן הגדול עושה כשהוא לבוש בבגדי לבן.בגדי הלבן עשויים פשתן. שתי כתנות שונות נעשו לכהן גדול ליום הכיפורים: אחת 'פילוסין', שהיה לובש בעבודה של שחר, והשניה 'הנדואין' שלבש אותה בין-הערביים. הבגדים נקנים מכספי הקדש בשלושים מנה. ומתואר בתלמוד, שאמותיהם של כהנים גדולים הכינו להם בגדי לבן מיוחדים ליום הכיפורים בממון רב. העבודות בהן עובד הכהן הגדול בבגדי לבן הן: הווידוים, ההגרלה, שילוח השעיר, הקטרת הקטורת בקודש הקדשים, מתן דם של פר מול הכפורת, וכן מתן דם של שעיר. בסיום העבודה - הוצאת הכף והמחתה מקודש הקדשים. בתום עבודת יום הכיפורים נגנזו בגדי הלבן ולא השתמשו בהם בשנית. העבודות היומיומיות שהכהן הגדול עושה ביום הכיפורים נעשים בבגדי זהב הרגילים שלו.