מזההמאמרים

בית המקדש

בית לה' בהר הבית, הר המוריה, דרכו הקב"ה מתחבר לעם ישראל. בו ממלאים הכוהנים את תפקידם בהקרבת הקורבנות, הקטרת הקטורת ושאר עבודות בית המקדש.  וזה מקום ההתכנסות של כל עם ישראל בו הם מתחברים לה'.