מזההמאמרים

בית ראשון

בית ראשון הנו בית המקדש שנבנה על ידי שלמה המלך על הר המוריה.

על פי המתואר בספר מלכים ובדברי הימים בבית ראשון היו מספר דברים המייחדים אותו: עמודי נחושת שנקראו 'יכין ובועז' בפתח ההיכל, כלי גדול מנחושת שעמד על 12 פרים מנחושת שנקרא 'הים שעשה שלמה' שהכיל מים, עשר מנורות נוספות ועשרה שולחנות נוספים מלבד המנורה ושולחן לחם הפנים שהיו במשכן, וכן עשרה 'כיורות' שעומדים על 'מכונות'. בבית המקדש הראשון ארון הברית היה בקודש הקודשים עד שיאשיהו מלך יהודה גנז אותו לפני חורבן הבית. הבית הראשון עמד על תילו ארבע מאות ועשר שנים עד שנחרב בידי הבבלים ושימשו בו שמונה עשר כוהנים גדולים.