מזההמאמרים

כתונת

אחד מארבעת הבגדים המשותפים לכהן גדול ולכהן הדיוט. הכתונת היא כמין שמלה לבנה עשויה מפשתן, כל חוט מורכב מששה חוטים קטנים וביחד נארגים באריגה אחת, מלבד השרוולים שנארגים לחוד ומתחברים בתפירה על ידי מחט לגוף הכתונת. הכתונת צריכה להעשות תשבץ, כלומר משובצת ריבועים שקועים באריגתה. אורך הכתונת צריך להיות כמידתו של הכהן, שנאמר: 'מידו בד'. ולכן הכתונת מגיעה קצת למעלה מן העקב והשרוול על פס היד, ורוחב השרוול כרוחב היד. יש אומרים שכל כהן היה מקבל שתי כתונות לצורך עבודתו ויש אומרים שכל כהן היה מקבל כתונת אחת.