מזההמאמרים

בית שני

בית המקדש שנבנה מחדש בירושלים, לאחר חורבן הבית הראשון.

בנו אותו עזרא ונחמיה יחד עם שאר עולי בבל שבעים שנה אחרי חורבן הבית הראשון, ומאוחר יותר המלך הורדוס משפץ אותו, הוא הורס כמעט לגמרי את המבנה של עולי בבל ובונה אותו מחדש. הבניין שבנה הורדוס היה כל כך מפואר עד שעליו נאמר 'מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה מימיו'.  קיימים הבדלים בין בית ראשון לבין בית שני בתחומים שונים, כגון, הבדלים לצורתו החיצונית של המבנה, כן הבדלים הקשורים לכלים וצורתם. חז"ל מנו הבדלים בין בית לבית גם מבחינה רוחנית, שכן, בימי בית שני פסקה הנבואה ורוח הקודש, דבר שהיה לו השפעה על הנעשה במקדש. הבית השני עמד ארבע מאות ועשרים שנה עד לחורבנו בידי מלכות רומי.