מזההמאמרים

גפן של זהב

גפן הזהב היתה קישוט התלוי בפתחו של המקדש. כל אדם שרצה לנדב זהב למקדש היה תורם לאותה גפן. התורם היה מביא עלה, גרגר או אשכול מזהב, ומצרף לאשכול הגדול. כשהיה צורך בזהב עבור בדק הבית במקדש היו 'קוטפים' את הזהב הנדרש ומשתמשים בו.