מזההמאמרים

כינור

אחד מחמשת כלי הנגינה במקדש. מספר הכינורות במקדש לפחות תשעה, אך ניתן להוסיף כינורות ללא הגבלה, בשל מתיקות קולם (בשונה משאר כלי הנגינה). צורתו אינה כתובה במקורות ההלכתיים בפירוש, אך ניתן ללמוד אותה ממטבעות שנמצאו מתקופת הבית השני. הכינור בזמן הבית היה בעל שבעה מיתרים עם אפשרות לכוונו. ולפי תיאור חז"ל לעתיד לבוא הוא יהיה בעל עשרה מיתרים