מזההמאמרים

הדלקת הנרות

הדלקת נרות המנורה. בבוקר לאחר דישון המזבח הפנימי ניגש הכהן שזכה בפייס השני לדשן את המנורה בהתחלה היה ניגש לחמשת הנרות ומדשנם, כלומר מוציא את האפר ומנקה את הנר, מחליף פתילה וממלא שמן כשיעור חצי לוג, ומדליק את הנרות מאש שדלקה במנורה. לאחר מכן היה הולך לעשות עבודות אחרות, כגון זריקת הדם וחוזר ומדשן ומדליק את שני הנרות הנוספים, אך את הנר המערבי היה מדליק ממזבח העולה. וכסדר הזה היה מדליק את הנרות גם בין-הערביים. ויש אומרים שהדלקת הנרות נעשתה אך ורק בין הערבים, אלא שבבוקר לאחר דישון כל המנורה, היה הכהן מדליק את הנר המערבי ממזבח העולה. ובבין הערביים היה מדליק את כל הנרות מהנר המערבי, ומכבה ומדשן ומטיב ומדליק את הנר המערבי מחדש.

 

 
 
 

לקריאה נוספת בנושא

מושגים מומלצים