מזההמאמרים

הטבת הנרות

פעולת ניקוי הנרות של המנורה, מילוי הנר והחלפת הפתילות נקראת "הטבת הנרות"- 'בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות'.

בפייס השני שנערך היו קובעים בין השאר מי יזכה להטיב את הנרות.

לאחר דישון מזבח הפנימי, והכהן שזכה בהטבת הנרות נכנס להיכל לדשן את המנורה ולהטיב את הנרות. דישון זה פעולת ניקוי הנרות מאפר הפתילות, מילוי הנר בשמן והחלפת הפתילות הישנות בחדשות. הטבה זה פעולת מילוי הנר בשמן ונתינת פתילות חדשות. בתחילה היה מדשן את חמשת הנרות המערביים. כלומר מנקה את הנר, ומוציא את האפר והפתילה הישנה, ונותנו לתוך הכוז. לאחר מכן, הכהן מטיב את חמשת הנרות. כלומר, נותן שמן חדש ופתילות חדשות. הכהן משאיר את הנרות כך עד הדלקת הנרות בשעת בין הערביים. שני הנרות המזרחיים צריכים להיות דולקים, ואם כבו במשך הלילה היה הכהן שזכה בהטבה מדליקם קודם דישון והטבת חמשת הנרות המערביים מהנרות שנשארו דולקים מהלילה. אם כבו כל הנרות, היה מדליקם מאש התמיד שבמזבח העולה.

לאחר שחיטת התמיד של שחר והזאת דמו, שוב היה הכהן נכנס להיכל, הפעם כדי לדשן ולהטיב את שני הנרות המזרחיים, שנאמר: 'בבוקר בבוקר' - דורשין מכאן שצריך לחלק את הטבת המנורה לשני חלקים.

הכהן מכבה את הנרות המזרחיים, ומדשן ומטיב אותם. הכהן מדליק את הנר המערבי  (שהוא הנר השני ממזרח לפי רש"י) מאש התמיד ממזבח העולה ומשאיר אותו בלבד דולק עד בין הערביים. בבית הערביים הכהן מדליק את המנורה מהנר המערבי. את הפתילות ואת האפר ודשן המנורה היה הכהן נותן לתוך בית הדשן שנמצא ממזרח לכבש מזבח העולה.

 

 

לקריאה נוספת בנושא

מושגים מומלצים