מזההמאמרים

סורג

הסורג הוא גדר המקיפה את בית המקדש שהזהירה את הטמאים והגויים מלהיכנס למקדש. הכניסה אל בית המקדש היתה מותרת אך ורק ליהודים טהורים. גויים וטמאי מת שרצו לבוא אל בית המקדש יכלו להגיע רק עד גבול הסורג שהקיף את אזור המקדש עצמו. על הסורג היו שלטי אזהרה שבהם היה כתוב ביוונית: "הכניסה לנכרים (=גויים) אסורה, מי שעובר מתחייב בנפשו".כשהיוונים נלחמו בחשמונאים הם הגיעו אל בית המקדש, ונתקלו בסורג. כשראו זאת מלכי יוון הם, פרצו שלוש עשרה פרצות בסורג להראות שהם כופרים במושג "אשר בחר בנו מכל העמים". לאחר חנוכת המקדש גזרו חז"ל שכל מי שעובר ליד הפרצות צריך להשתחוות ולהודות לה' על הנס.