מזההמאמרים

הר המוריה

הר המוריה הוא ההר המקודש ביותר, עליו נבנה בית המקדש.

הר המוריה הוא המקום בו עומדת אבן השתיה, האבן שממנה נוצר העולם כולו.  עוד לפני בניין המקדש התרחשו במקום זה דברים רבים כפי שמביא הרמב"ם: "ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק, והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא…". כארבע מאות חמישים שנה לאחר יציאת מצרים, ביררו שמואל הנביא ודוד המלך את מיקומו המדוייק של הר המוריה. שם בנה דוד מזבח לה', ואחריו בנה שלמה המלך את בית המקדש הראשון. בית המקדש השני נבנה כשבעים שנה אחרי חורבן הראשון בדיוק באותו מקום, בהר המוריה.

לקריאה נוספת בנושא

מושגים מומלצים