מזההמאמרים

כהן הדיוט

אלו שעובדים בבית המקדש נקראים כוהנים. כל כהן שכשר לעבודה בבית המקדש ואינו כהן גדול נקרא כהן הדיוט. הדיוט פירושו פשוט. יש עבודות שרק כהנים יכולים לעשות כמו הטבת הנרות.