מזההמאמרים

כהן גדול

הכהן שהוא ראש לכוהנים,  שנבחר על ידי הסנהדרין והוא אחראי על כל  עבודת המקדש. בשונה משאר הכוהנים לכהן גדול יש שמונה בגדים: ארבעה בגדי לבן (שיש לכל הכוהנים)כותונת, מכנסיים, מצנפת ואבנט ובנוסף עליהם עוד ארבעה  בגדי זהב: מעיל, אפוד, חושן וציץ.