מזההמאמרים

חצוצרה

אחת מכלי הזמר שהיו במקדש. החצוצרות עשיות כסף. במשכן החצוצרות שמשו כדי לכנס את העם, את הנשיאים או כדי לסמן מסע וחנייה. בבית המקדש תקעו בכל יום לפחות עשרים ואחת פעמים – בעת פתיחת שערי המקדש, ובזמן הקרבת קורבן התמיד ובזמן שירת "שיר של יום" – השיר שהלווים היו אומרים בבית המקדש. מובא בתלמוד שמספרן היה רב - מאה עשרים חצוצרות. בחצוצרות היו תוקעים גם באירועים מיוחדים: להודיע על כניסת השבת, ראש חודש וחגים. מלבד זאת השתמשו בחצוצרות גם להודיע על צרה או לעורר לתשובה.