מזההמאמרים

חמש עשרה מעלות

חמש עשרה המעלות הן חמש עשרה מדרגות שהובילו אל שערי ניקנור.

חמש עשרה המעלות נמצאות בקצה המערבי של עזרת הנשים והן מובילות אל העזרה. צורת המדרגות כחצי גורן, גובה כל מדרגה כחצי אמה ושלחה חצי אמה.

בחג הסוכות, בשמחת בית השואבה היה שימוש מיוחד לחמש עשרה המעלות. שם עמדו הלווים, ניגנו ושרו. זאת בניגוד ליום רגיל שבו הלוויים עמדו על הדוכן שבעזרה. 

על פי המסורת, בזמן שחפר דוד המלך את יסודות בית המקדש, הוא שר חמישה עשר מזמורי תהילים המתחילים במילים "שיר המעלות". כנגד מזמורי תהילים אלו נבנו בבית המקדש חמש עשרה המעלות.