מזההמאמרים

חושן

אריג מוזהב ובו שתים עשרה אבנים, הנתון כנגד ליבו של הכהן הגדול. החושן נקרא 'חושן משפט', שכן מורה לישראל את משפטם, כיצד לנהוג בעיתות צרה, ועל דרך הרמז אמרו חז"ל שהחושן מכפר על קלקול דינים. החושן היה מורכב מחמישה חוטים: חוט אחד של פשתן, שלושה חוטי צמר הצבועים בתכלת, ארגמן ושני וחוט אחד דק של זהב. יחד היה אורגם במעשה-חושב, כלומר הייתה צורה על האריג. אורך החושן: בעשייתו אורכו אמה ורחבו זרת (חצי אמה) את האמה מקפל לשנים. נמצא שלאחר הכפל אורך החושן זרת על זרת. על החושן היו נתונים בתי זהב ובתוכם שנים עשר אבני-החושן ועליהם חרוטים שמות שבטי ישראל. בארבעת זוויות החושן עושים ארבע טבעות זהב, שתים מחוברות מלמעלה ושתי התחתונות מחוברות מלמטה. כמו כן היו ארבע עבותות זהב הנקראים 'שרשרות' שהיו מחוברות לטבעות העליונות ולאבני האפוד שעל כתפי הכהן הגדול. בנוסף היו שני חוטי תכלת שחיברו את הטבעות התחתונות אל טבעות האפוד מאחור. הכהן הגדול מצווה ללכת תמיד עם החושן בצמוד לאפוד ואם הפריד את החושן מהאפוד בשעת לבישתו עובר בלאו, שנאמר: 'לא יזח החושן מעל האפוד'.