שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון:

סרטון על קרבן העומר וקיומו במקדש.