שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון:

סרטון על צום עשרה בטבת ובית המקדש.