שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון:

סרטון על הפרה האדומה והיכן שרפו אותה.