שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון:

סרטון הדן במשמעות יום ירושלים, אז והיום.