שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון:

סרטון הדן במשכן, קרשיו ואיך עמד ברוחות המדבר.