שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון:

סרטון על חנוכה ומשמעות "ופרצו חומות מגדלי".