שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון:

סרטון על פתילות המנורה, מקורן והכנתן.