שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון:

סרטון על קישוטי המנורה ונס פך השמן.