שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון:

סרטון על מנורת הזהב במקדש.