ידע סרטונים בניה מיכה

תקציר הסרטון

הצטרפו לבניה לסיפור לפני השינה על משמעות "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך".