ידע סרטונים בניה מיכה

תקציר הסרטון

הצטרפו לבניה לסיפור לפני השינה על דוד המלך ונתן הנביא.