מזההמאמרים

מה לשים לב בקריאת המדרש

 

חלק א' במדרש

במה ברך ה' את השבת?

חלק ב במדרש

האור הגנוז, שיטות שונות

חלק ג במדרש

מהו האור ומדוע הוא נגנז?

שבת שלום

גרסת הדפסה