מזההמאמרים

למה שימשו כספי מחצית השקל?

"בזמן שבית המקדש היה קיים, מצוות עשה על כל אדם מישראל ליתן מחצית

השקל בכל שנה ושנה להקריב מהם כל קורבנות ציבור במקדש, עולת התמיד

והמוספים והנסכים והמנחות והקטורת“

לאלו דברים במקדש השתמשו במחצית השקל?

מי חייב לתת מחצית השקל?

 

האם גם אני יכול להביא "מחצית השקל" למרות שאני עדיין ילד?

"כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו (= לתת בשביל בנו מחצית השקל) שוב אינו פוסק"

(מסכת שקלים, פרק ג')

כלומר, ילדים אינם חייבים במצוות מחצית השקל, אך אם שנה אחת נתנו "מחצית השקל", הם חייבים להמשיך להביא גם בשנים הבאות.

 

כיצד אספו את מחצית השקל?

היו אנשים שתפקידם היה לאסוף את הכסף מעם ישראל.

אנשים אלו נקראו "שוּלְחַנִים", השולחנים העבירו את הכסף שאספו אל הגזברים- הממונים על הכסף. בבית המקדש היה חדר שנקרא "לשכת השקלים". בחדר הזה היו שלוש עשרה קופסאות גדולות הדומות לקופות צדקה שנקראו "שופרות". לתוך השופרות הכניסו את הכסף.

 

הידעת?

השופרות נקראים בשם זה, בגלל הצורה שיש להם-הם צרים בחלקם העליון כדי שלא יוכלו להוציא את המטבעות מתוכם.