תמונה לדביר

פרשת תרומה

שלום חברים!

"שלא נזדקק למתנות בשר ודם"-

מי היה רוצה להיות מקבץ נדבות? לחיות מתרומות של אנשים אחרים?

פרשת תרומה היא כולה על תרומות, על נדיבות, אלא, שהיא לא מדברת על תרומות לבני אדם, אוכל, שתיה או בגדים. היא מדברת על תרומות למשכן! לבית ה'!

 לא היה ראוי יותר לגבות כסף מכל אחד מבני ישראל? כל אחד ישלם סכום מסויים וכך יבנה המשכן באופן שווה מכל בני ישראל!

המשכן אינו 'מקבץ נדבות'. אנו לא תורמים בשבילו. אבל, בצורה זו רק מי שמרגיש קשר לקב"ה, קשר לבית ה', ירצה לתרום ולהיות שותף! לא מחייבים אף אחד לתרום למשכן, מי שרוצה מביא, וכך המשכן נבנה מאהבה ולא מפחד...

"מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי"

רק מי שרוצה להיות שותף בבנית המשכן, רוצה לקחת חלק ולהיות קרוב יביא תרומה למשכן ועל ידי כך יבנה המקדש מתוך רצון.

ובכל זאת, מה אתם חושבים? היו מספיק תרומות, או שצריך היה לקבץ נדבות...?

בני ישראל תרמו כל כך הרבה עד שמשה ביקש מהעם להפסיק לתת תרומות למשכן!

המשכן נבנה מתרומות עם ישראל

שנזכה לרצות כל כך את בנין המקדש ולתרום לבניינו מאהבה!

שבת שלום, דביר