שיעורים מוסרטים

מחצית השקל

שיעור מפי הרב אריאל, על תרומת מחצית השקל למקדש.

דברים נוספים שהיו בקודש הקודשים

שיעור מפי הרב אריאל, על הדברים הנוספים שהונחו בקודש הקדשים: ספר התורה, מטה אהרן, ועוד...

שבעת ימי המילואים

שיעור מפי הרב אריאל, על שבעת ימי המילואים.