שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון

 שיעור מפי הרב אריאל, על הגויים במקדש: מה משמעות בית המקדש כאור לגויים? ומהי ההשלכה בפועל?