שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון

 שיעור מפי הרב אריאל, על עקידת יצחק והקשר שלה למקדש.