שיעורים מוסרטים

תקציר הסרטון

 שיעור מפי הרב אריאל, ובו סקירה היסטורית של המקדש לאורך הדורות.