שיעורים מוסרטים

מקדש יחזקאל
שיעור מפי הרב אריאל, על מקדש יחזקאל. מה מתואר שם ומה מתממש במקדש?

הקטרת הקטורת
שיעור מפי הרב אריאל, על הקטורת ומשמעותה.